VRF // Seria R2

Seria R2
Symultaniczne grzanie i chłodzenie z odzyskiem ciepła

Unikat na skalę światową: seria R2 umożliwia równoczesne chłodzenie i grzanie, dysponując tylko dwoma rurami. Energia cieplna odbierana podczas chłodzenia może zostać spożytkowana do ogrzewania innych pomieszczeń. Jest to niezwykle przydatne zwłaszcza w hotelach i dużych kompleksach biurowych. Zwiększa to także wygodę użytkowników. Każdy może bez ograniczeń zadecydować, czy chce ogrzewać, czy chłodzić swój pokój.

Kolejne praktyczne ulepszenie: użycie specjalnych modułów boostera i wymiennika ciepła umożliwia dodatkowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej o temperaturze do 70 °C.

Systemy te znakomicie sprawdzają się w następujących obiektach:

  • Hotele
  • Duże biurowce

Zalety:

  • Duża elastyczność
  • Indywidualny komfort dzięki symultanicznemu chłodzeniu i grzaniu
  • Wysoki komfort w trybie pracy mieszanej: przy zmianie trybu sprężarka nie jest wyłączana

Symultaniczne chłodzenie i grzanie za pomocą tylko dwóch rur: tak to działa.

Standardowo w systemach VRF do symultanicznego chłodzenia i grzania służy system 3-rurowy. Trzecią rurą, oprócz rury ssawnej i rury z czynnikiem chłodniczym, przesyłany jest czynnik chłodniczy w formie gazu gorącego. Seria R2 City Multi VRF zawiera natomiast specjalny kontroler BC, w którym następuje zmiana fazy stosowanego czynnika chłodniczego. Dlatego systemom tym wystarczają tylko dwa przewody.

Kontroler BC — nowatorskie centrum systemu

Centralnym elementem systemu R2 jest kontroler BC. Rozdziela on czynnik chłodniczy. Poprzez kontroler BC możliwe jest połączenie do 50 urządzeń wewnętrznych z jednym urządzeniem zewnętrznym, przy zastosowaniu tylko dwóch przewodów.

Odzysk ciepła za pomocą produktów serii R2


Wszystkie fakty i zalety w skrócie:

Zmniejszony zakres prac montażowych
Zakres prac montażowych w przypadku dwóch przewodów jest znacznie mniejszy, ponieważ wymagana jest mniejsza liczba miejsc lutowania.

Mniejsze ryzyko wycieku czynnika chłodniczego
Mniejsza liczba połączeń w instalacji oznacza mniejsze ryzyko wycieków czynnika chłodniczego.

Duże wymiary
Instalacja może liczyć 1000 m i docierać do 2000 urządzeń wewnętrznych, umożliwiając centralne sterowanie nimi. Specjalnie w przypadku chłodzonych wodą systemów R2 odzyskiwane ciepło przekazywane jest do sieci wodociągowej i może być w razie potrzeby magazynowane.

Więcej o urządzeniach zewnętrznych City Multi znajdziesz na tej stronie.

Katalog produktów
Urządzenia zewnętrzne VRF