City Multi VRF // PURY-EP

City Multi VRF // PURY-EP

Technologia R2

Podwójna zaleta

Seria R2 to jedyny na świecie system dwururowy do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła. Energia zabierana z chłodzonych pomieszczeń nie jest odprowadzana do powietrza zewnętrznego, lecz zużywana do ogrzewania pomieszczeń z zapotrzebowaniem na ciepło. W budynkach, w których znajdują się serwerownie i pomieszczenia techniczne, istnieje całoroczne zapotrzebowanie na chłodzenie. Do tego świetnie nadaje się technika R2. Każde urządzenie wewnętrzne może działać niezależnie od pozostałych, tak w trybie grzania, jak i chłodzenia.

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, budynki produkcyjne, studia fitness

Zalety:

  • Każde urządzenie wewnętrzne może niezależnie od innych działać w trybie grzania lub chłodzenia.
  • Ciepło odzyskane z pomieszczenia w trybie chłodzenia może być wykorzystywane do ogrzewania innych pomieszczeń lub podgrzewania wody.
  • W pełni inwerterowa technologia zapewnia optymalne dostosowanie mocy do aktualnego zapotrzebowania w budynku. Technologia ta zapewnia bardzo precyzyjny, stabilny klimat pomieszczenia i gwarantuje energooszczędną eksploatację (prąd rozruchowy maks. 8 amperów).
  • Wysoki komfort, ponieważ przy zmianie trybu z chłodzenia na grzanie sprężarka nie jest wyłączana.
Technologia Zubadan

Technologia Zubadan
Opatentowana technologia Zubadan Inverter zapewnia wystarczającą moc grzewczą również przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Pełna moc wytwarzana jest nawet przy -15°C, a dolna granica zakresu roboczego obniżona jest aż do -28°C.

Technologia Replace

Technologia Replace
Nowe urządzenia zewnętrzne z opatentowaną technologią Replace znacznie ułatwiają nakazane ustawowo modernizowanie starych systemów klimatyzacyjnych R22 na nieszkodliwy dla warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R410A.

Rozpoznawalna jakość

Rozpoznawalna jakość
Zrzeszenie branżowe Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) przyznało wszystkim urządzeniom inwerterowym firmy Mitsubishi Electric nowy znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych.

Urządzenia zewnętrzne VRF
System R2

Poznaj wydajność systemu R2 w zastosowaniu hotelowym.

Time 2 Replace