CITY MULTI VRF // PFFY-VCM-E

CITY MULTI VRF // PFFY-VCM-E

Kompaktowe urządzenia przypodłogowe bez obudowy, wysoki spręż

Optymalne zagospodarowanie powierzchni

Możliwość wyboru konstrukcji bez zewnętrznej obudowy pozwala na dyskretne zainstalowanie urządzenia. Mające zaledwie 200 mm głębokości jednostki można łatwo zamontować w peryferyjnych strefach pomieszczenia, bez uszczerbku dla ich najwyższej mocy oraz bez istotnej ingerencji w wystrój wnętrza.

Funkcja osuszania

Ponadto jednostki przypodłogowe dysponują funkcją osu-szania, służącą do stabilizacji poziomu wilgotności przy zmien-nej temperaturze we wnętrzu. Zapobiega to nadmiernemu wychładzaniu, a powietrze pozostaje świeże i ożywcze.

Wysoki spręż statyczny

Za pomocą przełącznika DIP można wygodnie ustawić w jednostce trzy różne nastawy sprężu. Umożliwia to dopasowanie jednostki do różnych warunków zabudowy.

Stałoprądowy silnik wentylatora

Stałoprądowe silniki wentylatora gwarantują bardzo efektywne działanie z wysokim sprężem i niskim poziomem hałasu.

Bardzo cicha praca

Tylko 21 dB(A) przy indeksie P20.

Urządzenia zewnętrzne VRF
Katalog klimatyzacji