CITY MULTI VRF // Kontroler BC

CITY MULTI VRF // Kontroler BC

Kontroler BC

Technologia R2

Centralnym elementem systemu jest kontroler BC, który rozdziela czynnik chłodniczy. Poprzez kontroler BC możliwe jest połączenie do 50 urządzeń wewnętrznych z jednym urządzeniem zewnętrznym, przy zastosowaniu tylko dwóch rur. Zakres prac montażowych przy instalacji dwururowej jest znacznie mniejszy, ponieważ wymagana jest mniejsza liczba miejsc lutowania. Mniejsza liczba punktów łączenia w systemie oznacza mniejsze ryzyko przecieków. System R2 umożliwia poprowadzenie instalacji o długości do 950 m i pozwala na centralne sterowanie maksymalnie 2 000 urządzeń wewnętrznych. Specjalnie w przypadku chłodzonych wodą systemów R2 odzyskiwane ciepło jest przekazywane do instalacji wodnej i może być w razie potrzeby magazynowane.

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, budynki produkcyjne, studia fitness

Urządzenia zewnętrzne VRF
Katalog klimatyzacji