Sterowniki

Integracja cyfrowa
Integracja cyfrowa

Moduł wejść impulsowych PAC-YG60MCA

Moduł wejść impulsowych PAC-YG60MCA-J rozszerza sterowniki centralne EB-50GU-J oraz AG-150A o funkcję rejestracji różnych rodzajów liczników: prądu, gazu, wody lub ciepła. Możliwa jest też rejestracja stanów liczników impulsowych oraz rejestracja zużycia energii i rozliczanie pojedynczych kosztów.

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki

Integracja analogowa
Integracja analogowa

Moduł wejść analogowych PAC-YG63MCA-J

Moduł wejść analogowych PAC-YG63MCA-J rozszerza sterowniki centralne EB-50GU-J i AG-150A o funkcje rejestracji i zapisywania zmierzonych wartości temperatury i wilgotności. Wyjście poza wyznaczony zakres generuje alarm w postaci styku bezpotencjałowego. Również możliwe jest automatyczne wysyłane zarejestrowanych danych przez e-mail. Moduł ten posiada dwa wejścia, z których jedno przeznaczone jest do bezpośredniego podłączenia czujnika temperatury PT100.

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki

Integracja analogowa
Współpraca z innymi urządzeniami

Moduł wejść/wyjść cyfrowych PAC-YG66DCA

Moduł wejść/wyjść cyfrowych PAC-YG66DCA-J rozszerza sterowniki centralne EB-50GU-J i AG-150A o funkcje kontroli urządzeń innych producentów (wł./wył., praca/alarm, tj.): oświetlenie, żaluzje, instalacje wentylacyjne, zewnętrzne wentylatory, pompy itp. Każdy moduł obsługuje maksymalnie 6 wyjść i 6 wejść.

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki

Katalog sterowników
Katalog klimatyzacji