HVRF // CMB-WP

HVRF // CMB-WP

Hybrydowy kontroler BC

Ewolucja klimatyzacji

Hybrydowy kontroler BC (HBC) jest głównym elementem systemu Hybrid City Multi, łącząc urządzenie zewnętrzne VRF R2 z urządzeniami wewnętrznymi. Posiada on płytowy wymiennik ciepła, w którym zachodzi wymiana ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą. Rolę nośnika energii między jednostką zewnętrzną a hybrydowym kontrolerem HBC pełni czynnik chłodniczy. Z kontrolera HBC kondycjonowana woda rozprowadzana jest do urządzeń wewnętrznych. Energooszczędne, regulowane inwerterem pompy są zintegrowane i tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego – do 60 m. Wysoka wydajność energetyczna, prosty montaż oraz skuteczne i prawie bezobsługowe działanie systemu dwururowego w porównaniu z systemem trójrurowym lub systemem wody lodowej z czterema rurami stanowi uzupełnienie specyfikacji produktu.

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele i szpitale

Budowa systemu Hybrid City Multi
BROSZURA HVRF