HVRF // CMB-WP

HVRF // CMB-WP

Hybrydowy kontroler BC

City Multi HVRF – najlepsze z dwóch światów

Nowatorski i absolutnie wzorowy: hybrydowy system City Multi (HVRF) jest pierwszym na świecie 2-rurowym systemem do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła, który łączy w sobie zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła i systemu z cyrkulacją wody. To nowatorskie rozwiązanie wyróżnia się przy tym nie tylko wysoką efektywnością energetyczną, indywidualnym komfortem oraz bardzo małymi wymaganiami w obszarze planowania, montażu i serwisowania, ale przede wszystkim znacząco zmniejszoną ilością czynnika chłodniczego.

Kontroler HBC — nowatorskie centrum systemu

Stanowiący centrum systemu kontroler HBC łączy urządzenie zewnętrzne z wewnętrznymi i umożliwia transfer ciepła między czynnikiem chłodniczym krążącym w obiegu zewnętrznym a wodą w obiegu wewnętrznym. Wbudowane pompy z regulacją inwerterową tłoczą w nim wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego na odległość do 90 m.

Płytowy wymiennik ciepła

Tutaj zachodzi wymiana energii między czynnikiem chłodniczym a wodą. Generalnie każdy kontroler HBC zawiera po dwa komplety płytowych wymienników ciepła, które w trybie ogrzewania zasilają system ciepłą, a w trybie chłodzenia zimną wodą. W trybie mieszanym jeden wymiennik ciepła pełni funkcję chłodzenia, a drugi ogrzewania.

Pompy

Dwie pompy z regulacją inwerterową tłoczą schłodzoną lub podgrzaną wodę do podłączonych urządzeń wewnętrznych. Wydajność tłoczenia tych pomp zależy od faktycznego zapotrzebowania na ciepło i zimno.

Blok zaworowy

Blok zaworowy dostosowuje ilość zimnej lub ciepłej wody dostarczanej do poszczególnych urządzeń wewnętrznych do rzeczywistego zapotrzebowania.

Pompy

Dwie pompy z regulacją inwerterową tłoczą schłodzoną lub podgrzaną wodę do podłączonych urządzeń wewnętrznych. Wydajność tłoczenia tych pomp zależy od faktycznego zapotrzebowania na ciepło i zimno.

Płytowy wymiennik ciepła

Tutaj zachodzi wymiana energii między czynnikiem chłodniczym a wodą. Generalnie każdy kontroler HBC zawiera po dwa komplety płytowych wymienników ciepła, które w trybie ogrzewania zasilają system ciepłą, a w trybie chłodzenia zimną wodą. W trybie mieszanym jeden wymiennik ciepła pełni funkcję chłodzenia, a drugi ogrzewania.

Płytowy wymiennik ciepła

Tutaj zachodzi wymiana energii między czynnikiem chłodniczym a wodą. Generalnie każdy kontroler HBC zawiera po dwa komplety płytowych wymienników ciepła, które w trybie ogrzewania zasilają system ciepłą, a w trybie chłodzenia zimną wodą. W trybie mieszanym jeden wymiennik ciepła pełni funkcję chłodzenia, a drugi ogrzewania.

Pompy

Dwie pompy z regulacją inwerterową tłoczą schłodzoną lub podgrzaną wodę do podłączonych urządzeń wewnętrznych. Wydajność tłoczenia tych pomp zależy od faktycznego zapotrzebowania na ciepło i zimno.

Blok zaworowy

Blok zaworowy dostosowuje ilość zimnej lub ciepłej wody dostarczanej do poszczególnych urządzeń wewnętrznych do rzeczywistego zapotrzebowania.


Idealny dla budynków z przyszłością

System zaprojektowany został specjalnie na potrzeby nowoczesnych budynków o wysokich wymaganiach pod względem efektywności i komfortu — takich jak hotele czy wielkie kompleksy biurowe — a każde urządzenie wewnętrzne może działać niezależnie w trybie chłodzenia lub ogrzewania. Szczególna efektywność: Dzięki odzyskowi ciepło odprowadzane z chłodzonych pomieszczeń wykorzystywane jest w innym miejscu do ogrzewania.

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne serii R2 (chłodzone powietrzem) i WR2 (chłodzone wodą) wyróżniają się zarazem dużym zakresem mocy i wysokimi wartościami szczytowymi, jak i efektywnością energetyczną i wysoką niezawodnością działania.

Kontroler HBC

Hybrydowe kontrolery BC łączą urządzenie zewnętrzne z wewnętrznymi i umożliwiają wymianę ciepła między czynnikiem chłodniczym krążącym w obiegu zewnętrznym a wodą w obiegu wewnętrznym. Wbudowane pompy z regulacją inwerterową tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego na odległość do 90 m.

Urządzenia wewnętrzne

Dzięki szerokiemu wyborowi urządzeń wewnętrznych za pomocą systemu City Multi można klimatyzować pomieszczenia dowolnego rodzaju.

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne serii R2 (chłodzone powietrzem) i WR2 (chłodzone wodą) wyróżniają się zarazem dużym zakresem mocy i wysokimi wartościami szczytowymi, jak i efektywnością energetyczną i wysoką niezawodnością działania.

Kontroler HBC

Hybrydowe kontrolery BC łączą urządzenie zewnętrzne z wewnętrznymi i umożliwiają wymianę ciepła między czynnikiem chłodniczym krążącym w obiegu zewnętrznym a wodą w obiegu wewnętrznym. Wbudowane pompy z regulacją inwerterową tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego na odległość do 90 m.

Urządzenia wewnętrzne

Dzięki szerokiemu wyborowi urządzeń wewnętrznych za pomocą systemu City Multi można klimatyzować pomieszczenia dowolnego rodzaju.


Hybrydowy kontroler BC

Hybrydowy kontroler BC jest sercem systemu Hybrid City Multi – pierwszego systemu 2-rurowego, który łączy w sobie zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła z zaletami systemu z recyrkulacją wody. Hybrydowy kontroler BC (HBC) zawiera płytowy wymiennik ciepła, w którym zachodzi wymiana ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą.

  • Znacznie mniejsza ilość czynnika chłodniczego
  • Wyższa efektywność energetyczna wskutek odzysku ciepła
  • Indywidualny komfort dzięki symultanicznemu chłodzeniu i grzaniu
  • Bezpieczna eksploatacja w połączeniu z niskimi wymaganiami odnośnie serwisowania

Urządzenia zewnętrzne VRF
Broszura HVRF