HVRF // Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne hybrydowego systemu VRF
Urządzenia zewnętrzne hybrydowego systemu VRF wyróżniają się dużym spektrum mocy, wysokimi wartościami szczytowymi przy zachowaniu efektywności energetycznej oraz wysoką niezawodnością działania — zarówno w wersji R2, jak i Y. Sprężarka regulowana jest przez inwerter prawie bezstopniowo i udostępnia tylko tyle mocy, ile faktycznie jest potrzebne.

Gotowość na przyszłość już dzisiaj —z R32

Urządzenia zewnętrzne City Multi najnowszej generacji do hybrydowych systemów VRF dostępne są nie tylko z czynnikiem chłodniczym R410A, ale także z R32. Dzięki temu urządzenia pracują z wyższą efektywnością, wymagają przewodów o mniejszym przekroju i mniejszej ilości czynnika chłodniczego.

Połączenie zredukowanej ilości czynnika chłodniczego i niskiej wartości GWP pozwoliło na zmniejszenie ekwiwalentu CO2 instalacji o ponad 21% w porównaniu z typowymi systemami VRF z czynnikiem R410A. W rezultacie wynosi on nawet mniej niż limit, który – w myśl rozporządzenia w sprawie F-gazów – ma obowiązywać dopiero w 2030 r.

Wszystkie fakty w skrócie:

  • Serie urządzeń PURY-EP, PURY-P, PURY-M/-EM i PQRY-P
  • Indeksy mocy o wydajności chłodniczej 22,4 kW – 56,0 kW i wydajności grzewczej 25,0 kW – 63,0 kW
  • Komunikacja między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznymi odbywa się poprzez magistralę danych M Net
Broszura HVRF