HVRF // Seria Y

Seria Y
albo chłodzić, albo ogrzewać
Seria Y to kolejne rozwiązanie Mitsubishi Electric łączące zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła i systemu z cyrkulacją wody. Różnica w stosunku do serii R2: system Y połączony jest przewodem pierścieniowym i musi być w całości ustawiony na tryb chłodzenia lub ogrzewania.

Systemy te znakomicie sprawdzają się w następujących obiektach:

  • Biura wielkoprzestrzenne
  • Domy handlowe
  • Budynki, w których niepożądane byłoby prowadzenie przewodów czynnika chłodniczego we wnętrzach

Hydro-Unit — element, który robi różnicę

W wariancie Y hybrydowego systemu VRF za transfer ciepła z czynnika chłodniczego do wody odpowiada Hydro Unit. Jest to skrzynka z wbudowanym płytowym wymiennikiem ciepła i pompą. Z tej skrzynki przewodami woda dopływa do podłączonych urządzeń wewnętrznych.

Minimalne zużycie czynnika chłodniczego

W hybrydowy systemie Y VRF jako medium transportowe między urządzeniem zewnętrznym a skrzynką wymiennika ciepła wykorzystywany jest czynnik chłodniczy R32, więc jego ekwiwalent CO2 jest znacznie niższy niż typowych systemów. W ten sposób hybrydowy system VRF serii Y już teraz spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie F-gazów, które zaczną obowiązywać w 2030 r.

Modułowa konstrukcja

Hybrydowe systemy Y VRF odznaczają się modułową konstrukcją. Wszystkie ważne podzespoły systemu są dopasowane do siebie. Regulacja hybrydowych systemów VRF realizowana jest za pomocą firmowej sieci M-Net. Późniejsza automatyzacja instalacji nie jest konieczna.

Bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego — bez bilansowania hydraulicznego

Hydro Unit hybrydowego systemu VRF może być zamontowany w budynku, więc nie wymaga zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego. Bilansowanie hydrauliczne jest zbędne, ponieważ urządzenia wewnętrzne bez przerwy monitorują wymiennik ciepła i wyposażone są w zawory nastawcze regulujące ilość dopływającej do nich wody stosownie do potrzeb.

Rozbicie na koszty jednostkowe

Wbudowane w urządzeniach wewnętrznych zawory umożliwiają dokładne rozbicie na koszty jednostkowe ilości ciepła lub mocy chłodniczej zużywanej w danym pomieszczeniu. Dane z urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych trafiają do sterownika centralnego AE200 lub chmurowego narzędzia RMI Tool za pośrednictwem magistrali M-Net.

Zalety

  • Wysoka efektywność energetyczna dzięki czynnikowi chłodniczemu R32
  • Brak konieczności bilansowania hydraulicznego
  • Brak konieczności zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego
  • Rozbicie na koszty jednostkowe ilości ciepła lub mocy chłodniczej zużywanej w danym pomieszczeniu
Broszura HVRF