Country Language Privacy Inquiryfrom

Belgium

French

Link Link

Belgium

Dutch

Link Link

France

French

Link Link

Germany

German

Link Link

Germany

English(UK)

Link Link

Ireland

English(UK)

Link Link

Italy

English(UK)

Link Link

Italy

Italian

Link Link

Netherlands

English(UK)

Link Link

Netherlands

Dutch

Link Link

Norway

Norwegian

Link Link

Poland

English(UK)

Link Link

Poland

Polish

Link Link

Portugal

English(UK)

Link Link

Portugal

Portuguese (Europe)

Link Link

Spain

English(UK)

Link Link

Spain

Spanish (Europe)

Link Link

Sweden

English(UK)

Link Link

Sweden

Swedish

Link Link

UK

English(UK

Link Link
Milieuvisie 2021

Bij Mitsubishi Electric hebben we al een lange traditie op het vlak van de beperking van CO2-emissies door geavanceerde techniek en bijzonder energie-efficiënte producten. Die traditie krijgt door het milieu-initiatief 2021 ook een vervolg in de toekomst.