HVRF // Y-serie

De Y-serie
hetzij warmte of koelen
Met de Y-serie biedt Mitsubishi Electric nog een optie, om de voordelen van een direct verdampende met die van een watervoerend systeem te verbinden. Het verschil met de R2-serie: Het Y-systeem maakt d.m.v. een ringleiding het naar keuze verwarmen of koelen mogelijk.

Ideaal voor het gebruik in:

  • grote kantoorgebouwen
  • warenhuizen
  • gebouwen waarin koelmiddelleidingen in de ruimten ongewenst zijn

De hydro-unit – het component dat het verschil maakt

In de hybride VRF Y-variant neemt de hydro-unit de warmteoverdracht van het koelmiddel aan het water voor zijn rekening. Daarbij gaat het om een box met geïntegreerde platenwarmtewisselaar en pomp. De watervoerende leidingen lopen vanaf deze box naar de aangesloten binnenunits.

Minimaal gebruik van koelmiddel

Het hybride VRF Y-systeem werkt met het koelmiddel R32 als transportmedium tussen buitenunit en de warmtewisselaarbox en heeft zo een duidelijke geringere Co2-equivalent dan gebruikelijke systemen. Daarmee voldoet de hybride VRF Y-serie nu al aan de eisen van de F-gassenverordening voor 2030.

Bouwpakketprincipe

Hybride VRF Y-systemen zijn als een bouwpakket uitgevoerd. Alle wezenlijke systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd. De regeling van de hybride VRF-systemen gebeurt via het interne M-Net. De installatie hoeft niet achteraf te worden geautomatiseerd.

Geen vorstbeschermingsmaatregelen – geen hydraulische compensatie

De hydro-unit van het hybride VRF-systeem kan in het gebouw worden geïnstalleerd en maakt vorstbeschermingsmaatregelen overbodig. Een hydraulische compensatie vervalt, aangezien de binnenunits permanent de warmtewisselaar bewaken en de benodigde hoeveelheid water via de thermostaatkranen van elke binnenunit regelen.

Kostenberekening per eenheid

Met behulp van de kranen op de binnenunits kan de voor de afzonderlijke ruimten benodigde warmte of het benodigde koelvermogen exact worden berekend. De data van de binnen- en buitunits worden via de M-Net-bus naar de centrale regeling op afstand AE200 of het op de cloud gebaseerde RMI Tool gestuurd.

Voordelen

  • grote energie-efficiëntie dankzij het koelmiddel R32
  • geen hydraulische compensatie meer noodzakelijk
  • geen vorstbeschermingsmaatregelen noodzakelijk
  • exacte berekening van de afzonderlijke ruimte en de daar benodigde hoeveelheid water of het koelvermogen.