HVRF // PURY-M/EM

HVRF // PURY-M/EM

PURY-M/EM

Ook met R32 verkrijgbaar

De moderne Hybrid VRF-systemen werken met de City Multi VRF-buitenunits die R32 gebruiken. De combinatie van een gereduceerde koelmiddelhoeveelheid en een lage GWP-waarde verlaagt het installatiespecifieke CO2-equivalent tot 21 % ten opzichte van gangbare VRF-systemen met R410A. Daarmee wordt vandaag al voldaan aan het door de F-gassenverordening voorgeschreven quotum voor 2030.

Installatie conform de norm

Met de Hybrid VRF-technologie kunnen alle voordelen van een VRF-systeem ook met het gebruik van koelmiddel R32 conform de norm worden gerealiseerd. R32 is een koelmiddel dat in de veiligheidsklasse A2L is geclassificeerd (A=niet-giftig; 2L=brandvertragend). Voor het gebruik op locaties met veel personenverkeer moet aan veiligheidsnormen worden voldaan die gebaseerd op grootte van de ruimte en hoeveelheid koelmiddel in nationale en internationale normen zijn gedefinieerd (bijv. DIN EN 378 en IEC 60335). Aangezien het Hybrid VRF-systeem een watergebaseerd binnencircuit gebruikt, kan het aantal koelmiddelgebaseerde bouwdelen in ruimtes tot een minimum worden beperkt alsook de omvang van de vereiste brandpreventiemaatregelen. Gedetailleerde richtlijnen over het thema "installatie conform de norm" zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De vergelijking: minder is meer

De planning en installatie van het 2-pijpssysteem is flexibel en veel eenvoudiger dan met een koudwatersysteem en aanvullende warmteopwekkers met vier leidingen. Zo zijn bij een Hybrid City Multi-systeem bijvoorbeeld geen bijkomende pompen, buffervaten of omschakelkleppen nodig. Een 2-pijpssysteem heeft aanzienlijk minder aansluitpunten in het leidingnet, wat het risico op lekken vermindert en het systeem veiliger en onderhoudsarmer maakt.City multi VRF-Buitenunits
Brochure HVRF
Productvideo

Nu bekijken