HVRF-technologie

Hybride VRF technologie

Slimme werking

Het Hybride VRF-systeem werd speciaal ontwikkeld voor moderne gebouwen met hoge eisen op het gebied van efficiëntie en comfort. Het wereldwijd unieke concept combineert de sterke punten van een direct verdampend systeem met die van een waterdragend systeem.

Dat betekent concreet: terwijl het koelmiddel uitsluitend tussen buitenunit en de Hybrid BC-Controller circuleert, heeft in het gebouw zelf alleen water de functie van energiedrager. Een slim systeem. Tenslotte is hierbij minder koelmiddel nodig en is het dus zeer geschikt voor de eisen van de toekomst.

Ideaal voor het gebruik in:

  • hotels
  • kantoorgebouwen
  • gebouwen waarin binnen in de lokalen koelmiddelleidingen ongewenst zijn

Voor een duurzame toekomst

De hybride VRF-systemen werken met City Multi VRF-buitenunits, waarin het koelmiddel R410A of R32 worden gebruikt. Bij R32 vermindert de combinatie van een gereduceerde koelmiddelhoeveelheid en een lage GWP-waarde het installatiespecifieke CO2-equivalent tot onder 21% ten opzichte van gangbare VRF-systemen met R410A. Daarmee wordt nu al voldaan aan het door de F-gassenverordening voorgeschreven quotum voor 2030.

R2 of Y – wat mag het zijn?

Met de hybride VRF systemen uit de R2- en Y-serie biedt Mitsubishi Electric twee mogelijkheden om gebouwen geheel overeenkomstig de behoefte uit te rusten met een innovatieve klimaattechniek. Het wezenlijke verschil tussen beide oplossingen: met de R2-serie kunnen gebouwen simultaan verwarmd en gekoeld worden. Met de Y-serie kunnen deze naar keuze gekoeld of verwarmd worden.

Installatie conform de norm

Voor het gebruik van R32 op locaties waar veel verkeer van personen is, moet aan veiligheidsnormen worden voldaan die gebaseerd op grootte van de ruimte en hoeveelheid koelmiddel in nationale en internationale normen zijn gedefinieerd (bijv. DIN EN 378 en IEC 60335).

Met de hybride VRF technologie kunnen alle voordelen van een VRF-systeem ook met het gebruik van koelmiddel R32 conform de norm worden gerealiseerd. Dit omdat koelmiddelvoerende onderdelen in de ruimten en daarmee ook de omvang van de noodzakelijke brandpreventiemaatregelen tot een minimum zijn gereduceerd.

Hybride VRF-systeem – alle voordelen in een oogopslag:

Uiterst energie-efficiënt
Dankzij de allernieuwste generatie inverter-compressortechnologie, Microchannel-aluminiumwarmtewisselaars met grote oppervlakken en de consequente ontwikkeling van alle installatiecomponenten overtuigt het systeem een uitstekende energie-efficiënte.
Naar de buitenunits

Bijzonder comfortabel
Het water in het binnencircuit van de hybride VRF-systemen zorgt voor milde uitblaastemperaturen en een uiterst stille werking van de binnenunits en dus voor meer comfort in elke ruimte.
Naar de binnenunits

Eenvoudig in te realiseren
Voor gelijktijdig koelen en verwarmen zijn slechts twee leidingen met een erg kleine diameter nodig. Daardoor wordt de montage veel gemakkelijker. Door de inverter-technologie zijn geen bufferreservoirs nodig.

Intelligente regeling
Voor de besturing van de hybride VRF-systemen zorgt de beproefde M-Net-bus voor de datastroom tussen de units en de regeling evenals een evt. overkoepelende regelingstechniek in het gebouw. Meerdere systeem-controllers, talrijke regelingen en afrekeningsmogelijkheden voor afzonderlijke ruimten en als optie verkrijgbare toebehoren.

Flexibel
Optimale flexibiliteit qua gebruik en indeling van de ruimten evenals bij de keuze van de functies voor de gebruiker maken een flexibele planning mogelijk.