Colofon

Mitsubishi Electric Europe B.V.
LES
Gothaer Str. 8
40880 Ratingen
Duitsland

Tel.: +49(0)2102/486-0
Fax: +49(0)2102/486-1120

Aansprakelijkheid, auteursrecht en privacy

Alle gegevens en informatie op onze internetpagina’s werden zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen wij evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle inhouden dienen uitsluitend ter informatie voor de bezoekers van ons online-aanbod. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot kwaad opzet en grove nalatigheid.

Voor internetpagina’s van derden waarnaar wij middels een link verwijzen of vanaf dewelke onze internetpagina’s opgeroepen kunnen worden, ligt de verantwoordelijkheid bij de respectieve aanbieders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s van derden. Mitsgaders behouden wij ons het recht voor, wijzigingen of aanvullingen aan de aangeboden informatie aan te brengen. De inhoud en structuur van onze websites zijn door auteursrecht beschermd. Het verveelvuldigen van inhouden of gegevens, inzonderheid het gebruik van teksten, tekstpassages of afbeeldingsmateriaal, vergt onze nadrukkelijke voorafgaande toestemming.

Via onze internetpagina’s vergaren wij enkel persoonsgebonden gegevens die u vrijwillig in onze formulieren invult. Uw persoonsgebonden gegevens gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden, uw opdracht te verwerken of u toegang tot speciale informatie omtrent onze producten te geven. Wij zullen uw persoonsgebonden gegevens noch aan derden verkopen, noch elders te gelde maken.

 

Geregistreerd in Nederland:
Amsterdam, nr. 33279602
HRB Düsseldorf: 43766

Identificatienummer van de omzetbelasting

DE 812014615

Zaakvoerders

Yoji Saito, Shinji Yamabe, Hiroshi Furuta, Hiroaki Kondo, Yuji Suwa, Masahiko Konishi

City multi VRF-Buitenunits
Milieuvisie 2021

Bij Mitsubishi Electric hebben we al een lange traditie op het vlak van de beperking van CO2-emissies door geavanceerde techniek en bijzonder energie-efficiënte producten. Die traditie krijgt door het milieu-initiatief 2021 ook een vervolg in de toekomst.