HVRF // PEFY-WP

HVRF // PEFY-WP

Urządzenie do montażu kanałowego

Superpłaskie

Superpłaskie urządzenie kanałowe o wysokości 200 mm posiada zintegrowaną pompkę skroplin o wysokości tłoczenia 500 mm i zewnętrzny spręż do 50 Pa. Jednostki te sprawdzą się zwłaszcza wówczas, gdy wysokość miejsca przeznaczonego na montaż w suficie podwieszanym, jest niewielka.

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele i szpitale

BROSZURA HVRF